admin-hud8

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 30/01/2019, Công ty HUD8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế

Xem tiếp
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty HUD8

Ngày 29/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản

Xem tiếp