admin

Phát triển nhà ở xã hội – Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai các dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

Thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Lựa chọn đề tài bài

Xem tiếp
Tổng công ty HUD tổ chức Đại hội công nhân viên chức thông qua phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty

Thực hiện quy định của Nhà nước về công tác CPH DNNN, trong các ngày 9 và 12/12/2016, Tổng công ty Đầu tư phát

Xem tiếp
Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Công ty HUDLAND về nhiệm vụ SXKD năm 2015, kế hoạch 2016-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 07/04/2015, tại Tp. Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành

Xem tiếp