Cán bộ, đoàn viên thanh niên HUD8 hưởng ứng Chương trình Hiến máu tình nguyện Khối Doanh Nghiệp Trung ương năm 2017 – Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Cán bộ, đoàn viên thanh niên HUD8 hưởng ứng Chương trình Hiến máu tình nguyện Khối Doanh Nghiệp Trung ương năm 2017 – Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Phong trào tình nguyện hiến máu của Công ty HUD8 đã được duy trì thường xuyên, liên tục trong những năm qua, là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Tiếp nối hoạt động mang tính truyền thống đó, với thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày 25/7/2017 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty HUD8 đã hào hứng tham gia Chương trình hiến máu của Khối doanh nghiệp Trung ương được tổ chức tại Tòa nhà trụ sở Tổng công ty Sông Đà.