Quan hệ cổ đông

Công bố Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phạm Quang Yên – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

Xem tiếp