Thông tin cổ đông

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty HUD8

Ngày 29/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản

Xem tiếp
Call Now Button