Tin tức – sự kiện

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo tại Đảng bộ Tổng công ty HUD

Ngày 08/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết

Xem tiếp
Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 30/01/2019, Công ty HUD8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế

Xem tiếp