Tin công ty

Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 30/01/2019, Công ty HUD8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế

Xem tiếp
Tập thể Công ty HUD8 và đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động

Ngày 29/01/2018, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng công ty HUD, Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Đảng

Xem tiếp