Tin công ty

Cán bộ, đoàn viên thanh niên HUD8 hưởng ứng Chương trình Hiến máu tình nguyện Khối Doanh Nghiệp Trung ương năm 2017 – Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Phong trào tình nguyện hiến máu của Công ty HUD8 đã được duy trì thường xuyên, liên tục trong những năm qua, là

Xem tiếp
Kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân người đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD8 năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 3431/HD-HUD ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc kiểm

Xem tiếp
Call Now Button