Tin công ty

Chi bộ HUD8 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 454-KH/ĐU ngày 24/10/2016 của Đảng ủy Tổng công ty HUD, ngày 21/12/2016 Chi bộ Công ty HUD8

Xem tiếp
Call Now Button