Tin tổng công ty

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Ngày 20/01/2017, tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng

Xem tiếp
Phát triển nhà ở xã hội – Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai các dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

Thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Lựa chọn đề tài bài

Xem tiếp
Tổng công ty HUD tổ chức Đại hội công nhân viên chức thông qua phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty

Thực hiện quy định của Nhà nước về công tác CPH DNNN, trong các ngày 9 và 12/12/2016, Tổng công ty Đầu tư phát

Xem tiếp
Call Now Button