Uncategorized

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo tại Đảng bộ Tổng công ty HUD

Ngày 08/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết

Xem tiếp