Ngày 01/8/2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhận được Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Phạm Quang Yên – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!