Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty HUD8

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty HUD8

Ngày 29/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty HUD8.

Xem quyết định tại đây!

  1. QD bo nhiem PGD
  2. QD bo nhiem lại KTT
  3. QD bo nhiem nguoi phu trach quan tri
  4. Thong tin ong Phuc
  5. Thong tin ong Phong