Ngày 28/9/2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã ký hợp đồng kiểm toán số 98/2022/HĐKT-CPA VIETNAM-NV3 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo!