Công bố văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty HUD8 trân trọng gửi tới Quý cổ đông văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triể nhà và đô thị HUD8.

Xem văn bản tại đây!