Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 – khóa III

Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 – khóa III

Hội nghị được tổ chức vào ngày 18/02/2014 tại trụ sở Tổng công ty dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Trọng Tấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 – khóa III

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua: Chương trình công tác năm 2014 của Công đoàn Tổng công ty; Chương trình kế hoạch công tác UBKT Công đoàn năm 2014; Báo cáo công tác triển khai Hội thi ATVSV năm 2014 các đơn vị cơ sở; Lựa chọn đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2014; Báo cáo công tác xây dựng dự toán năm 2014; Báo cáo kế hoạch thu kinh phí công đoàn năm 2014 theo nội dung Quyết định số 66/QĐ-CĐXD ngày 27/01/2014 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Trên cơ sở bám sát Chương trình công tác của BCH Đảng bộ Tổng công ty, của HĐTV và có sự phối hợp chặt chẽ với nhiệm vụ công tác của Ban TGĐ và nhiệm vụ năm 2014 của toàn Tổng công ty, BCH Công đoàn Tổng công ty đã đưa ra Chương trình công tác năm 2014 hết sức cụ thể với các mục tiêu và giải pháp thực hiện theo từng tháng, từng quý để hoạt động Công đoàn tiếp tục phát huy tốt trong việc lãnh đạo phong trào CNVC hăng say thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 của toàn Tổng công ty.

Hội nghị lần này cũng đã thông qua công tác kiện toàn BCH và các chức danh Trưởng ban Nữ công, Trưởng ban tài chính Công đoàn Tổng công ty.