Sáng ngày 25/3/2020, tại tòa nhà HUDTOWER – số 37 Lê Văn Lương, Hà Nội, Chi bộ Công ty HUD8 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

“Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Công ty HUD8 phát triển ổn định, bền vững” là mục tiêu tổng quát đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đ/c Nguyễn Phúc Khánh – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại ĐH

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy Chi bộ và sự điều hành chủ động, sáng tạo của bộ máy quản lý, điều hành, sự phối kết hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Công ty HUD8 đã phát huy được nội lực, truyền thống đoàn kết, vượt khó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần II, nhiệm kỳ 2015-2020. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch; việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ và bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

Đ/c Trần Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại ĐH

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ Công ty HUD8 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đánh giá công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được Chi bộ chuẩn bị công phu, chú đáo. Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Công ty cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Trần Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng công ty chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhệm kỳ mới