Đại hội Đoàn thanh niên Công ty HUD8 lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty HUD8 lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019

Sáng ngày 16/5/2017, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty HUD8 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017. Trong đó, Ban Chấp hành và đoàn viên thanh niên HUD8 đã phát huy vai trò xung kích trong lao động sản xuất, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng xử lý công việc và có ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đoàn HUD8 xác định là là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là mục tiêu của các hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ HUD8 giàu lòng yêu nước, yêu nghề, có bản lĩnh vững vàng, tri thức phong phú, có khát vọng sáng tạo và có lối sống đẹp, góp phần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp – Văn hóa HUD8.

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Đoàn thanh niên HUD8 phấn đấu trở thành lực lượng tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo và có khát vọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Đ/c Nguyễn Phúc Khánh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành và tập toàn thể đoàn viên thanh niên Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Đoàn cần xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm, đảm bảo phù hợp với định hướng của Chi ủy Công ty và Đoàn Tổng công ty; bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD thực tế, tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo, trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ và làm chủ khoa học công nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp bền vững của Công ty.

Đ/c Trần Văn Long – Ủy viên BCH Đoàn Khối DN TW, Bí thư Đoàn thanh niên TCT phát biểu chỉ đạo đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 3 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ V gồm 4 đồng chí (trong đó có 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Đ/c Nguyễn Phúc Khánh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và đ/c Trần Văn Long – Ủy viên BCH Đoàn Khối DN TW, Bí thư Đoàn thanh niên TCT tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng BCH khóa mới.