Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 28/5/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn nhân sự Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUKDNTƯ) có: đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Hoàng Giang, Trưởng ban Tổ chức ĐUK. Tổng công ty HUD có đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Hoài Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; các đồng chí trong HĐTV và Ban Tổng giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT; Trưởng, phó các Ban của Đảng ủy TCT; Chánh văn phòng Đảng ủy TCT; Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ TCT; Trưởng các ban chức năng, Chánh văn phòng Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên TCT.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Trưởng ban Tổ chức ĐUKDNTƯ công bố các Quyết định của ĐUKDNTƯ chuẩn y nhân sự của Đảng ủy Tổng công ty đã được thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ trong thời gian qua, gồm: 

Đồng chí Đỗ Hoài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy TCT; Đồng chí Tạ Trọng Tấn Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy TCT; 

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư ĐUKDNTƯ và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đỗ Hoài Đông và đồng chí Tạ Trọng Tấn.

Bổ sung các đồng chí sau vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty: Phan Trường Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Thành viên HĐTV TCT, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3; Đặng Hồng Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Chủ tịch Công đoàn TCT, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TCT, Trưởng ban Tổ chức nhân sự; Trần Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kinh doanh TCT; 

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư ĐUKDNTƯ và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy TCT.

Bổ sung các đồng chí sau vào BCH Đảng bộ TCT: Ngô Duy Đông, Chánh Văn phòng TCT; Lê Tuấn Dũng, Giám đốc Ban QLDA số 1 TCT; Nguyễn Phúc Khánh, Giám đốc Công ty HUD8; Nguyễn Lê Dũng, Giám đốc Công ty HUD Nha Trang.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư ĐUKDNTƯ và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ TCT.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư ĐUKDNTƯ và đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được chuẩn y bầu bổ sung vào các chức vụ quan trọng của Đảng ủy và Đảng bộ Tổng công ty HUD. Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công đã chúc mừng Đảng bộ Tổng công ty thực hiện thành công việc kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí tin tưởng, sau khi được kiện toàn, Đảng bộ Tổng công ty HUD sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, lãnh đạo toàn diện Tổng công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí mới được bầu bổ sung, đồng chí Đỗ Hoài Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và hỗ trợ của các đồng chí Lãnh đạo ĐUKDNTƯ và của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TCT đối với công tác kiện toàn nhân sự của Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cam kết sẽ phát huy tốt vai trò, cùng với Đảng ủy, Đảng bộ TCT lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, các nhiệm vụ chính trị, SXKD năm 2018, đặc biệt là thực hiện tốt công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Nguồn: www.hud.com