Hội nghị công bố công khai Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Vân Canh, tỷ lệ 1/500

Hội nghị công bố công khai Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Vân Canh, tỷ lệ 1/500

Ngày 07/12/2017, UBND huyện Hoài Đức đã chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận Nam Từ Liêm và Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Vân Canh, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 5092/QĐ-UBND ngày 31/7/2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng của UBND huyện Hoài Đức, quận Nam Từ Liêm, UBND phường Phương Canh, UBND xã Vân Canh, UBND xã Di Trạch và Tổng công ty HUD

Tại Hội nghị, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội đã bàn giao hồ sơ bản vẽ quy hoạch cho UBND huyện Hoài Đức, UBND quận Nam Từ Liêm và Tổng công ty HUD.

Hội nghị công bố công khai đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Vân Canh, tỷ lệ 1/500 đã thành công tốt đẹp, đây là cơ sở để Tổng công ty HUD triển khai các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ UBND thành phố Hà Nội đề ra.