Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, sáng ngày 20/01/2020 tại trụ sở Công ty, Ban Giám đốc Công ty HUD8 đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Hội nghị do ông Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty và ông Lê Minh Phúc – Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty đã tổng kết, đánh giá kết quả xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cùng các giải pháp thực hiện; ông Lê Minh Phúc – Chủ tịch Công đoàn báo cáo về kết quả hoạt động của Công đoàn Công ty trong năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

 

Người lao động tham gia thảo luận tại Hội nghị

 Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị người lao động năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty HUD8 ngày càng phát triển.