HUD8 – 10 năm 1 chặng đường

HUD8 – 10 năm 1 chặng đường

Dấu ấn một chặng đường kỷ niệm 10 năm thành lập (2007 – 2017). Mười năm qua đi với bao nhiêu thử thách, nhưng tập thể CBCNV Công ty HUD8 luôn có sự nhiệt huyết, gắn kết, năng động để từng bước vượt qua những thử thách đó, vun đắp, xây dựng được những thành tựu đáng tự hào như ngày hôm nay.