HUD8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HUD8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 25/4/2014 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản, bằng những đột phá trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, năm 2013 Công ty HUD8 đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh thu đạt 179% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 200% kế hoạch; chia cổ tức năm 2013 là 20%). Qua đó vốn góp của các cổ đông tiếp tục được gia tăng tích lũy; việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định.

Ngoài ra, HUD8 đã vinh dự đứng trong Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 100 thương hiệu phát triển bền vững; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội…