Trước thông tin lượng máu dự trữ đang giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 21/5/2021, CBCNV Công ty HUD8 đã nhiệt tình tham gia hiến máu và tiểu cầu tình nguyện tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Hoạt động hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện là một trong những hoạt động thường xuyên của Công ty HUD8, được toàn thể CBCNV nhiệt tình hưởng ứng. Đã có trăm lượt cán CBCNV tình nguyện tham gia hoạt động này trong nhiều năm qua. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn và đóng góp những giá trị thiết thực nhất tới cộng đồng, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người hiến máu hạn chế.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hiến máu: