Ngày 03/7/2023, Công ty HUD8 được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9. Nội dung thay đổi: cập nhật ngày cấp, nơi cấp Căn cước công dân và địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!