Hoạt động chính của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 là đầu tư, kinh doanh bất động sản tạo ra những sản phẩm chất lượng, uy tín nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm:

- Lập và quản lý dự án đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung;
- Xây dựng nhà và hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, khu chế xuất, khu công - nghiệp, đầu tư cải tạo và nâng cấp các công trình nhà;
- Kinh doanh Bất động sản
- Tư vấn, quản lý Bất động sản, quản lý khai thác dịch vụ các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung;
- Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây dựng các dự án bao gồm: lập và thẩm tra dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn công nghệ thiết bị và tự động hoá;
- Nhận thầu, tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế điện.