Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị vay vốn, chi tiết xin vui lòng xem tại đây!