Tập thể Công ty HUD8 và đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động

Tập thể Công ty HUD8 và đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động

Ngày 29/01/2018, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng công ty HUD, Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân trong Tổng công ty có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với những thành tích xuất trong các mặt công tác giai đoạn 2012 – 2016, Công ty HUD8 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3, cá nhân đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty được tặng Huân chương lao động hạng 2.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Công ty và Huân chương lao động hạng 2 cho đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty.

Đây phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đóng góp to lớn, quá trình cống hiến của tập thể Công ty HUD8 cũng như của cá nhân đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Giám đốc Công ty vào sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và sự phát triển của Tổng công ty HUD nói riêng.