Ngày 04/6/2020, Công ty HUD8 được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 8.

Nội dung thay đổi: thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chi tiết xin mời xem Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của Công ty HUD8 tại đây!