Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi:     Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Trụ sở chính: Lô CC3 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37855709                    Fax: 024.37855709

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông thời gian lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán: 20/3/2019.

– Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 10/4/2019.

Nội dung chi tiết về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được công bố trên website của Công ty theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Tải file thông báo tại đây!