Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

Kính gửi quý cổ đông!

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền. Xin mời quý cổ đông xem nội dung thông báo tại đây!