Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty HUD8

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty HUD8

Kính gửi quý cổ đông!

Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty HUD8 xin được gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn tới quý cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Công ty HUD8.

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty HUD8 trên Sàn Giao dịch chứng khoán. Đến nay, Công ty HUD8 đã hoàn thành việc đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên sàn giao dịch UpCoM.

Mã chứng khoán: HD8

Ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán HD8 là: Thứ 6 ngày 15/3/2019.

Công ty HUD8 xin trân trọng thông báo!

Xem thông báo của Sở GDCK Hà Nội tại đây!