Công ty HUD8 trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!