Công ty HUD8 trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.