Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

– Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng);

– Hình thức chi trả: tiền mặt;

– Ngày đăng ký cuối cùng: 16/9/2019;

– Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 16/10/2019;

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán Công ty – Căn số 02 Lô TT-B, Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần, từ Thứ 2 đến Thứ 6) từ ngày 16/10/2019.

Xin mời quý vị cổ đông tải quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tại đây!