Thông báo về việc Công ty HUD8 trở thành công ty đại chúng

Thông báo về việc Công ty HUD8 trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Công văn số 7467/UBCK-GSĐC ngày 07/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trở thành công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

  1. Tên công ty đại chúng:

Tên viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Tên tiếng Anh: HUD8 Housing and Urban development Joint Stock Company

Tên viết tắt: HUD8

  1. Địa chỉ: Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  2. Điện thoại: (024) 37855709 Fax: (024) 37855709
  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102333784 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/06/2014.
  4. Website:  http://hud8.vn/
  5. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).
  6. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Chi tiết tài liệu đính kèm:

Thông báo trở thành công ty đại chúng

Văn bản 7467 của UBCK

Thông tin tóm tắt công ty đại chúng của Công ty HUD8

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD8

Bao cao tai chinh nam 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 (hợp nhất)