Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc Công ty đã lý hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Chi tiết hợp đồng xem tại đây!