Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi:     Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC3 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.66640911                    Fax: 024.66640911

Website: http://hud8.vn/

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán: 05/8/2019.

– Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

– Dự kiến thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 9/2019.

– Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Trân trọng thông báo!

TB chot DSCD (Web)