Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến Văn bản Pháp luật đợt I năm 2014

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến Văn bản Pháp luật đợt I năm 2014

Ngày 21/3/2014, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phối hợp với Cục Kinh tế đất và Phát triển môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai ban hành năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến Văn bản Pháp luật đợt I năm 2014

Dự Hội nghị có ông Bùi Ngọc Tuân – Cục trưởng Cục Kinh tế đất và Phát triển môi trường và các báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có các Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, các Ban chức năng Tổng công ty và Chi nhánh miền Bắc, các Ban QLDA khu vực phía Bắc và các chuyên viên làm công tác liên quan thuộc các Công ty thành viên thuộc Tổng công ty.

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến Văn bản Pháp luật đợt I năm 2014

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bách – Phó tổng giám đốc hoan nghênh việc hai đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội nghị hết sức có ý nghĩa và tin tưởng qua thông tin của các báo cáo viên giàu kinh nghiệm của Cục Kinh tế đất và Phát triển môi trường, các đại biểu tham dự sẽ tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt các nội dung văn bản pháp luật để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến Văn bản Pháp luật đợt I năm 2014

Tại Hội nghị, các CBCNV được nghe các báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày, trao đổi về một số vấn đề nhằm giúp đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về các quy định của Pháp luật trong Luật Đất đai mới ban hành cũng như giải đáp các vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực tiễn áp dụng các văn bản pháp luật này.