Tổng công ty HUD Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ & PCCN lần thứ 18 năm 2016

Tổng công ty HUD Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ & PCCN lần thứ 18 năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn, Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3 năm 2016, ngày 23/03/2016, tại Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 (ATVSLĐ & PCCN) với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luận An toàn vệ sinh lao động” 

 

Dự lễ phát động có: ông Đỗ Thanh Quảng – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đại diện Vụ quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng; Tổng công ty HUD có: ông Tạ Trọng Tấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ lao động Tổng công ty, các thành viên Hội đồng BHLĐ, đại diện lãnh đạo và cán bộ, công nhân của các đơn vị thành viên Tổng công ty và các nhà thầu đang thi công tại dự án.

 

Theo báo cáo của ông Tạ Trọng Tấn, công tác ATVSLĐ & PCCN luôn được Tổng công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học đến từng đơn vị nên trong những năm qua toàn Tổng công ty không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cũng như kiểm tra, tuyên truyền tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động luôn được Tổng công ty quan tâm, công tác An toàn về phòng chống cháy nổ được Tổng công ty đặc biệt trú trọng. 100% CBCNV nhất là công nhân viên quản lý nhà chung cư được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Tổng công ty liên tục tổ chức diễn tập PCCC giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại các khu đô thị mới. Ông Tạ Trọng Tấn cũng yêu cầu các đơn vị trong Tổng công ty quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong năm 2016 và phát huy hơn nữa trong vai trò, cũng như trách nhiệm của mình trong công tác Bảo hộ lao động, chung sức cùng Tổng công ty làm tốt hơn nữa công tác này, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ. Công tác này phải được duy trì thường xuyên liên tục, phải thông suốt từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, các đội, xưởng sản xuất và từng người lao động. Phong trào này sẽ duy trì thường xuyên việc tổng kết, đánh giá và có sự động viên khen thưởng kịp thời.

ÔngTạ Trọng Tấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ lao động Tổng công ty yêu cầu các đơn vị bằng hành động cụ thể hãy tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện An toàn lao động, khám sức khoẻ cho người lao động nhất là công nhân mới đến nhận việc, tăng cường việc kiểm tra và đôn đốc, tạo điều kiện để người lao động tự giác chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động cũng như trong công tác phòng cháy, chữa cháy như: 100% các đơn vị thi công trên công trường có tổ chức bộ máy An toàn lao động; 100% người lao động trên công trường được khám sức khoẻ, huấn luyện kỹ thuật an toàn, trang bị bảo hộ lao động phù hợp khi giao việc; 100% công trường thành lập đội PCCC cơ sở, lập phương án, huấn luyện và tổ chức diễn tập PCCC; 100% thiết bị vật tư thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ được đăng ký, kiểm định An toàn khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Người vận hành được qua đào tạo và huấn luyện an toàn; Tất cả các giàn giáo thi công, sàn thao tác được nghiệm thu đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng; Hệ thống điện thi công trên công trường được lập, duyệt và được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng; Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ gây tai nạn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Quảng đánh giá cao việc nhiều năm qua Tổng công ty HUD luôn tích cực trong hưởng ứng và tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ & PCCN. Bộ máy làm công tác ATVSLĐ của Tổng công ty được tổ chức thành hệ thống, phân định trách nhiện rõ ràng, thống nhất từ trên xuống dưới. Ông tin tưởng với sự quan tâm, đầu tư của các cấp ủy Đảng, HĐTV, Ban TGĐ, các tổ chức đoàn thể và ý thức trách nhiệm chung của cán bộ, công nhân, công tác ATVSLĐ & PCCN của Tổng công ty HUD sẽ tiếp tục được duy trì tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.