Ngày 05/7/2019, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây dựng (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nguyễn Việt Hùng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV và ông Đỗ Hoài Đông, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì, điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty xác định phương châm hành động của năm là: “Sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” để chỉ đạo, điều hành và triển khai hoạt động Tổng công ty năm 2019. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm về cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với chỉ chỉ tiêu thực hiện đạt từ 40% đến hơn 50% kế hoạch cả năm. Công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án mới được tích cực triển khai với một số kết quả cụ thể. Công tác đầu tư nhiều dự án chuyển tiếp được thúc đẩy, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư và kinh doanh trong 6 tháng cuối năm. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc triển khai KHSXKD 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty mẹ Tổng công ty đã nỗ lực phối hợp với các địa phương, cơ bản hoàn thành các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất các dự án HUD Sơn Tây; Thanh Lâm Đại Thịnh 2; Phú Mỹ; Chánh Mỹ GĐ1,… để chính thức phê duyệt và nộp tiền sử dụng đất trong quý III năm 2019 cho các dự án này.

Ngày 25/5/2019, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng công ty đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, dự án Đà Lạt Paradise Garden, đây là dự án Tổng công ty định hướng hình thành cộng đồng dân cư văn minh, được quản lý đồng bộ toàn KĐT, hình thành nên một không gian đô thị có chất lượng sống cao cấp điển hình của TP Đà Lạt, nâng tầm thương hiệu HUD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27/6/2019, Tổng công ty đã khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội tại KĐTM Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 nhằm giúp các đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn về nhà ở tạo lập được nơi an cư có chất lượng với chi phí phù hợp đồng thời góp phần cùng thành phố Hà Nội giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Một số đơn vị thành viên đã tham gia đấu thầu dự án, đạt kết quả, được cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư dự án đúng quy định hiện hành như: Công ty HUD Nha Trang giao chủ đầu tư án Đồng Xoài, Bình Phước; Liên danh các Công ty VINA.UIC – HUD6 – HUD10 được giao chủ đầu tư dự án khu dân cư tại Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương. Các đơn vị được giao chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đưa ra nhiều giải pháp để Tổng công ty tăng tốc, bứt phá, hoàn thành kế hoạch cả năm 2019 đồng thời  đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mang tính khả thi; chuẩn bị các điều kiện, tiền đề cho KH năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2019, trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty tiếp tục triển khai nhiều lĩnh vực công tác khác, tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục nội bộ Tổng công ty, tăng cường phân cấp quản lý đi đôi với hoạt động quản lý, giám sát đồng thời chủ động, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng các cấp của Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm với từng dự án, đơn vị và đề nghị lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp được thống nhất tại Hội nghị, quyết liệt chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc và động viên CBNV, người lao động trong toàn Tổng công ty khăc phục hạn chế khó khăn, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống HUD.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nguồn: http://www.hud.com.vn/