Ngày 12/7/2018, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tiết mục Văn nghệ do CBNV Tổng công ty biểu diễn chào mừng Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Hoài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Kiểm soát viên; Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng các Ban của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư Đoàn TN; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty; Giám đốc các Ban quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty; người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo của các đồng chí Đoàn Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm. Nghe báo cáo của đồng chí  Tạ Trọng Tấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018.

         

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Hoài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đoàn Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí  Tạ Trọng Tấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Đỗ Hoài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc đã chủ trì để cùng các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 đã thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức của Tổng công ty để đạt được các mục tiêu đã đề ra và là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch 05 năm 2016 – 2020. Những mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao như: Tập trung tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý, tiến độ, triển khai đầu tư để đủ điều kiện kinh doanh các dự án có thị trường thuận lợi để tạo doanh thu. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thi đua, đồng tâm hiệp lực, phát huy tối đa các nguồn lực của tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phấn đấu để toàn Tổng công ty hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2018.

Nguồn: http://www.hud.vn/