Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Công ty HUDS về nhiệm vụ SXKD năm 2015, kế hoạch 2016-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Công ty HUDS về nhiệm vụ SXKD năm 2015, kế hoạch 2016-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 02/04/2015, tại Trụ sở chính, Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có buổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị HUDS về việc triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2015, kế hoạch 2016-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Buổi làm việc có các đồng chí: Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Trưởng các ban của Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Thành viên HĐTV; Kiểm soát viên, Trưởng các Ban Tổng công ty. Công ty HUDS có Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của công ty.

Tại buổi làm việc với Công ty HUDS, thay mặt lãnh đạo Công ty đồng chí Nguyễn Văn Vượng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS báo cáo với Lãnh đạo Tổng công ty về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng, kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2015 và giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giá trị SXKD năm 2015 được Công ty HUDS đặt ra với các chỉ tiêu theo từng quý, 6 tháng đầu năm và tháng 9. Trong đó kế hoạch cả năm 2015 như: Giá trị sản lượng phấn đấu 407 tỷ đồng; doanh thu phấn đấu đạt 372 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế phấn đấu 22,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng, Công ty HUDS sẽ tập trung công tác quản lý đô thị, cho thuê ki-ốt, các dịch vụ bảo vệ dự án, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh; công tác thi công xây lắp và quyết toán công trình, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình còn dở dang của năm trước. Công tác thanh quyết toán; công tác kinh doanh khai thác hạ tầng dự án, đang quản lý và khai thác 79 cơ sở kinh doanh; công tác đầu tư: dự án Đồng Bẩm – Thái Nguyên, dự án 370 Quang Trung; dự án Vũ Lâm, dự án Phổ Yên; công tác cổ phần hóa Công ty theo lộ trình. Các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng trung bình từ 5-10% mỗi năm.

Sau khi nghe báo của Công ty HUDS, các đại biểu dự buổi làm việc đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản báo cáo chính trị chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cũng như nhiệm vụ SXKD 2015 và giai đoạn 2016-2020 của Công ty HUDS.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ Công ty HUDS trong quản trị và điều hành SXKD cũng như lãnh đạo chỉ đạo công tác Đảng, đoàn thể, đoàn Thanh niên, bảo đảm việc làm đời sống CBCNV người lao động được duy trì ổn định trong những năm qua. Bước sang năm 2015 và kế hoạch giai đoạn năm 2016-2020, đồng chí Nghiêm Văn Bang yêu cầu Công ty HUDS cần tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ nhà ở và khu đô thị tạo sự cạnh tranh trên thị trường cũng như xây dựng thương hiệu lớn mạnh hơn nữa; từ những ngành nghề liên quan như đầu tư ngoài những dự án đang triển khai cần tìm kiếm thêm những dự án bên ngoài; công tác xây lắp cũng cần nâng cao hiệu quả và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ để có thể tham gia thi công các công trình có quy mô lớn hơn nữa; Công tác cổ phần hóa cần đẩy nhanh tiến độ để theo đúng lộ trình. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng của Công ty HUDS cần rà soát và chính sửa một số nội dung đưa vào báo cáo chính trị cho đúng với hướng dẫn. Bí thư Đảng ủy Tổng công ty tin tưởng với sự lãnh đạo và chỉ đạo của Công ty HUDS sẽ tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.