Ngày 4/1/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị, Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân Vận; đại diện Văn phòng và Ban Tuyên giáo của Đảng ủy Khối. Tổng công ty HUD có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Hoài Đông, Phó Bí thư, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; đồng chí Phan Trường Sơn, Phó bí thư Thường trực, Thành viên HĐTV; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cho biết, năm 2020, Tổng công ty HUD đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là đại dịch Covid và mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh trật tự, đời sống của người dân trong đó các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Trước bối cảnh đó, bám sát chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW và của Bộ Xây dựng và trên cơ sở Chương trình công tác năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty HUD đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác, chủ động xây dựng các kịch bản với các giải pháp ứng phó, thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa chống dịch, vừa duy trì đẩy mạnh SXKD đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, lãnh đạo Tổng công ty đã hết sức nỗ lực, bỏ nhiều tâm sức để có những chủ trương phù hợp, những bước đi thích hợp, tích cực phát huy nội lực, đặc biệt là sự đồng thuận thống nhất về tư tưởng và hành động trong Ban lãnh đạo, sự quyết tâm dám đối mặt với thách thức, đồng thời, nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Khối DNTW; sự chung tay đồng lòng của cả cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; Đảng bộ HUD đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước tháo gỡ các khó khăn, thách thức, ổn định được tình hình, hoàn thành từ đạt đến vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2020.

Theo Báo cáo tổng kết do đồng chí Phan Trường Sơn – Phó bí thư Thường trực, Thành viên HĐTV trình bày tại Hội nghị, năm 2020, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát kế hoạch công tác năm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ban hành 388 văn bản: Nghị quyết năm, Nghị quyết quý, Nghị quyết chuyên đề; Chương trình công tác, kế hoạch, hướng dẫn, công văn, báo cáo quý, báo cáo chuyên đề… và tập trung chỉ đạo triển khai để lãnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc, Công ty mẹ Tổng công ty, các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Nhìn chung, năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục, chính trị được tăng cường. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội các cấp được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng theo Chỉ thị của Trung ương Đảng, Kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW và Điều lệ Đảng. Kết quả, đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng.

Năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty HUD xác định là năm đầu của kỳ kế hoạch 2021-2025, năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng những định hướng lớn cho 05 năm tới. Trong đó, Tổng công ty, nhất là Công ty mẹ Tổng công ty cần đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, xây dựng các mục tiêu tăng trưởng, các chỉ tiêu tổng thể của Kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Một số đại biểu đại diện cho các Ban tham mưu của Tổng công ty và Công ty thành viên đã tham gia tham luận, bổ sung, góp phần hoàn thiện chương trình, nhiệm vụ công tác, mục tiêu năm 2021 của Đảng bộ Tổng công ty với các nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Chi bộ Công ty HUD8 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động năm 2020 của Đảng bộ Tổng công ty HUD khi thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty với việc thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại đại hội thành công tốt đẹp. Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và uy tín của đồng chí Bí thư. Đồng thời, năm 2020, Đảng ủy HUD đã lãnh đạo tốt toàn diện các hoạt động công tác đảng, tăng cường và nâng cao việc giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, trong thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty… Để tiếp tục phát huy thành quả năm 2020, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Hoàng Giang cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ HUD cần nghiên cứu thực hiện một số nội dung về tăng cường công tác lãnh đạo của trong xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Hoàng Giang bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả của tập thể lãnh đạo và người lao động, Tổng công ty HUD tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

 

Nguồn: hud.com.vn