Giới thiệu

Định hướng phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 hoạt động theo định hướng phát triển chung của Tổng

Xem tiếp
Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động chính của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 là đầu tư, kinh doanh bất động

Xem tiếp
Giới thiệu công ty

Là thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Công ty cổ phần đầu tư phát triển

Xem tiếp