Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2019 của công ty.

Chi tiết vui lòng tải Tại đây