Thông báo mở bán

Thông báo mở bán

Nội dung công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

– Loại bất động sản: Nhà ở thấp tầng Liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài;

– Vị trí bất động sản: Lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B Dự án nằm trong Khu đô thị HUD – Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

– Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản:

TT Tên lô đất Diện tích đất
(m2)
Diện tích từng ô đất
(m2)
Diện tích sàn xây dựng (m2) Mật độ xây dựng
(%)
Hệ số SDĐ (lần) Tầng cao TB
1 Lô LKV16A 2.525 Từ 88 đến 190 m2 1.832,99 49 – 77 2,4 3
2 Lô  LKV 16B 2.557 Từ 90 đến 130 m2 1.860,16 59 – 75 2,4 3
3 Lô  LKV 15 1.119 Từ 100 đến 178 m2 794,64 59 – 75 2,4 3
Tổng cộng 6.201   4.487,80

– Quy mô của bất động sản:

+ Quy mô dự án bao gồm: 58 căn nhà cao 03 tầng 01 tum, xây dựng trên các lô đất LKV-15, LKV-16A, LKV-16B có tổng diện tích là 6.201m2 thuộc Dự án Khu đô thị HUD – Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

+ Loại công trình: Công trình nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài.

+ Cấp công trình: Cấp III.

– Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản: Gồm các căn nhà Liền kề vườn xây thô hoàn thiện mặt ngoài theo quy hoạch và thiết kế được duyệt.

– Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản:

+ Công trình xây dựng nằm trong Khu đô thị HUD – Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Các tuyến đường giao thông bao quanh các lô đất với các loại mặt cắt ngang khác nhau đã được thi công xây dựng mới.

+ Nước thải trong các nhà liền kề trong lô đất sau khi xử lý cục bộ bằng bể tự hoại được xả ra các rãnh xây kín thoát nước thải. Các rãnh này đưa nước thải thoát ra hệ thống cống chạy xung quanh lô đất dọc theo tuyến đường quy hoạch, dẫn về Trạm xử lý nước thải tại Khu vực 3 của dự án Khu đô thị HUD – Sơn Tây.

+ Khu đất được cấp điện bởi các tuyến cấp điện hạ áp đến các hộ tiêu thụ trong toàn bộ dự án được lấy từ nguồn điện của hệ thống chung của Thị xã Sơn Tây do Điện lực Sơn Tây đấu nối, thông qua hệ thống mạng lưới điện hạ thế trong dự án được Tổng công ty HUD đầu tư đồng bộ.

+ Nước cấp cho các nhà ở thấp tầng liền kề trong toàn bộ dự án được lấy từ nguồn nước của hệ thống chung của Thị xã Sơn Tây do Công ty Cấp nước Sơn Tây cung cấp, thông qua hệ thống đường ống trong dự án được Tổng công ty HUD đầu tư đồng bộ.

– Các hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; thông báo phát hành bảo lãnh, văn bản cho phép bán của Sở xây dựng Hà Nội đối với việc bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

– Giá bán đã bao gồm cả nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài: Từ 1,974 tỷ đồng đến 7,065 tỷ đồng.