Tổng công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nghiệm vụ SXKD ….

Tổng công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nghiệm vụ SXKD ….

Hội nghị đã được tổ chức vào ngày 11/07/2014 tại Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên Tổng công ty; Chánh văn phòng và Trưởng các Ban của Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đoàn TN Tổng công ty; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty; Giám đốc các Ban quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Bí thư Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn các Công ty thành viên và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo của các đồng chí Trưởng Ban kế hoạch tổng hợp, của Phó Bí thư Đảng ủy, của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng và Công đoàn 6 tháng cuối năm 2014.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với lỗ lực không ngừng của HĐTV, Ban Tổng giám đốc cùng quyết tâm toàn thể CBCNV, trong 6 tháng đầu năm Tổng công ty đạt những kết quả khả quan so với cùng kỳ năm trước: Giá trị SXKD đạt 4.012 đạt 53% kế hoạch năm; doanh thu đạt 3.421 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch năm; nộp ngân sách 543 tỷ đồng đạt 269 tỷ đạt 49% kế hoạch năm. Công tác thu hồi công nợ đạt kế hoạch đề ra. Các dự án đầu tư được rà soát để xác định tiến độ triển khai. Các dự án NƠXH đã tạo được những tiền đề quan trọng cho việc thực hiện trong thời gian tới. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của các Công ty thành viên được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng quy định. Công tác tăng cường tiết kiệm chi phí SXKD, tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm đã mang lại hiệu quả bước đầu. Các quy trình đầu tư, xây dựng, kinh doanh đã có bước chuyển biến tích cực được thực hiện đúng quy định hiện hành. Tổng công ty biểu dương một số đơn vị thành viên đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh sẵn có, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, duy trì ổn định SXKD, giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm như: Công ty HUD-Kiên Giang, Công ty HUD1, HUD2, HUD Land, HUD Nha Trang, HUD8,…

Về 6 tháng cuối năm 2014, dự báo tình hình chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, lãnh đạo Tổng công ty đặt ra một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 cụ thể như: Triển khai các giải pháp, thúc đẩy hoạt động SXKD, đầu tư phát triển tập trung vào công tác kinh doanh thu hồi vốn, hoàn thành KH 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành KHSXKD năm 2014 theo các chỉ tiêu đã đề ra; Triển khai quyết liệt Chương trình phát triển NƠXH của Tổng công ty với các mục tiêu: hoàn thành cơ bản phần thô NƠXH tại Tây Nam Linh Đàm trong năm 2014, quý 3/2015 đưa vào sử dụng và giữa năm 2015 bàn giao dự án NƠXH tại Bắc Ninh, Thái Bình, Nam thành phố Thanh Hoá (Thanh Hoá), nhà Thu nhập thấp Phú Sơn – Thanh Hoá . Phê duyệt QHDA NƠXH Nam Linh Đàm, Kiến Hưng; UBND TP Hà Nội có chủ trương giao TCT làm chủ đầu tư DA NƠXH Giang Biên; hoàn thành các thủ tục điều chỉnh QHDA NƠXH Thanh Lâm Đại Thịnh II; Tập trung triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty TNHH MTV HUDS theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Tiếp tục triển khai có kết quả Đề án Tái cơ cấu được Bộ Xây dựng phê duyệt, tập trung vào việc thoái vốn của HUD tại các đơn vị đã được BXD phê duyệt. Xây dựng phương án thoái vốn của HUD tại các đơn vị Công ty CP XM Sông Thao, CTCP Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc, CTCP Sài Gòn – Rạch Giá, báo cáo BXD phê duyệt để triển khai; Xác định, thực hiện ngay một số biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt của Công ty XM Sông Thao đồng thời thống nhất được một số giải pháp dài hạn nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính của Công ty XM Sông Thao; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ theo Điều lệ được phê duyệt, tăng cường công tác giám sát tài chính, minh bạch thông tin quản trị doanh nghiệp theo Nghị định 61/CP, đảm bảo hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, để bảo đảm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng và cả năm 2014, tạo tiền đề cần thiết cho hoạt động SXKD năm 2015 và các năm tiếp theo.

 

Về công tác Đảng, Đảng bộ Tổng công ty đã luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Thường vụ và các Ban của Đảng ủy Khối DNTW để kịp thời có các Nghị quyết, Chương trình hành động, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNVLĐ toàn Tổng công ty đoàn kết, nâng cao hiệu quả SXKD. Công tác xây dựng đảng được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực: Các tổ chức Đảng hoạt động có nề nếp; ban hành các nghị quyết, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng vào hoạt động của Tổng công ty; kết quả công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng công ty, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế chính trị của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2014. Cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng bộ Tổng công ty là tiếp tục triển khai Nghị quyết 124-NQ/ĐU ngày 07/3/2014 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty năm 2014 và những năm tiếp theo như: triển khai các giải pháp, thúc đẩy hoạt động SXKD, tập trung vào công tác kinh doanh thu hồi vốn, hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 theo các chỉ tiêu đã đề ra; tập trung chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty và Công ty TNHH MTV HUDS theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Tiếp tục triển khai có kết quả Đề án Tái cơ cấu được Bộ Xây dựng phê duyệt, tập trung vào việc thoái vốn của HUD tại các đơn vị đã được BXD phê duyệt. Xây dựng phương án thoái vốn của HUD tại các đơn vị Công ty CP XM Sông Thao, Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc, Công ty CP Sài Gòn – Rạch Giá, báo cáo Bộ xây dựng phê duyệt để triển khai; xác định, thực hiện ngay một số biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt của Công ty XM Sông Thao đồng thời thống nhất được một số giải pháp dài hạn nhằm giải quyết toàn diện, triệt để những khó khăn về tài chính của Công ty XM Sông Thao; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ sở các quy chế quản trị nội bộ theo Điều lệ được phê duyệt, tăng cường công tác giám sát tài chính, minh bạch thông tin QTDN theo Nghị định 61/CP, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quán triệt các nội dung đã thống nhất thông qua tại Hội nghị này để tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, góp phần để toàn Tổng công ty hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2014.

 

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty về kết quả và phương hướng nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức 6 tháng đầu năm 2014. Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ của Tổng công ty, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát động thi đua kêu gọi toàn thể CBCNVCLĐ và các đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua các đơn vị phối hợp với chính quyền chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2014 của đơn vị góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ SXKD chung của Tổng công ty. Đợt phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2014 bắt đầu từ ngày 11/7/2014 đến 31/12/2014. Hội đồng thi đua khen th­ưởng Tổng công ty sẽ căn cứ vào thành tích đạt đ­­ược của các tập thể, cá nhân và tổ chức tuyên dương khen thưởng kịp thời, có phần thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 vào tháng 1/2015.