Tổng công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2014

Tổng công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2014

Ngày 20/12/2014, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã phối hợp với Trường Đại học Cảnh sát PCCC và Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC năm 2014.

Giảng viên lớp tập huấn là ông Nguyễn Trung Kiên – Phó khóa 4 Trường Đại học Cảnh sát PCCC, học viên là 105 cán bộ lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban chức năng, các BQLDA, Giám đốc các đơn vị Công ty thành viên Tổng công ty và lực lượng xung kích trong công tác PCCC của Tổng công ty.

 

Các học viên được giảng viên Trường Đại học PCCC hướng dẫn lý thuyết và thực hành về các nghiệp vụ PCCC.

Qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm vững các quy định của luật pháp về PCCC, các kiến thức cơ bản về công tác phòng chống cháy, nổ nơi làm việc, công trường xây dựng,…Các học viên còn được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy để sử dụng khi có sự cố chảy nổ xảy ra.