Tổng công ty HUD và BIDV Việt Nam – BIDV Hà Nội ký kết hợp đồng tín dụng năm 2015-2016

Tổng công ty HUD và BIDV Việt Nam – BIDV Hà Nội ký kết hợp đồng tín dụng năm 2015-2016

Ngày 20/05/2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh ngân hàng BIDV Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín năm 2015 – 2016. 

Dự Lễ ký kết, về phía BIDV có ông Phan Đức Tú – Tổng giám đốc, ông Lê Ngọc Lâm – Phó Tổng giám đốc; Chi nhánh BIDV Hà Nội có ông Ngô Văn Dũng – Giám đốc, Ban giám đốc chi nhánh Hà Nội và Trưởng, Phó phòng ban chức năng của BIDV Hà Nội; Tổng công ty HUD có ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch Hội đồng thành viên,  ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty; Chủ tịch, Giám đốc, kế toán trưởng Công ty HUD1; HUDLAND là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty.

Trong nhiều năm qua, BIDV là đối tác quan trọng, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó với HUD, mối quan hệ này đã được thể hiện thông qua thỏa thuận hợp tác toàn diện từ năm 2006 đến nay. Cùng với việc duy trì hạn mức tín dụng hàng năm lên đến gần nghìn tỷ đồng, các nghiệp vụ về tư vấn, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và nhiều dịch vụ ngân hàng khác của BIDV cũng được HUD tin tưởng lựa chọn.

Hạn mức tín dụng năm 2015 – 2016 với giá trị 700 tỷ đồng trong đó hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn là 500 tỷ đồng, hạn mức tín dụng bảo lãnh 200 tỷ đồng. Việc ký kết lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền vững và sự gắn kết chặt chẽ giữa hai bên, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của BIDV với hoạt động sản xuất kinh doanh được HUD duy trì ổn định trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay. Nguồn vốn này sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các dự án đã được rà soát, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả mà HUD đang triển khai.